Juridiken

På fastighetsmäklarprogrammet får man bekanta sig med en hel del juridik. Lagar, förordningar, direktiv, rättsfall och praxis. Juridik och lagstiftning är en central del i fastighetsmäklarens vardag och därför är det inte helt opassande att utbildningen innehåller nästan en tredjedel juridik.

Den första kursen man får bekanta sig med är Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare, en välanvänd förkortning är JÖK:en. Kursen är på 15.0 HP och är som det låter, en översiktlig kurs i juridik anpassad för mäklare. Exempelvis så behandlas ämnen såsom avtalsrätt, familjerätt, fastighetsrätt och köprätt.

Just den här kursen examineras med en tentamen i slutet av terminen. Något som skrämmer de flesta eftersom det blir en hel del att lära sig till ett enda examinationstillfälle. Men man bör inte se det på det viset då juridiken är en praktisk lära som man ganska lätt kan sätta sig in i och förstå. Saker och ting hänger ihop, även om det är en djungel av regleringar och saker att ta hänsyn till så är det inte så att man ska kunna varenda relevant lagstiftning. Den finns ju i lagboken.

Vår examinator för programmet underströk att målet med kursen är att utveckla en stabil grund för juridiskt problemlösande. Det finns nämligen oftast inte några fasta svar på juridiska scenarion och i konflikter som uppstår. Man måste därför göra en avvägning mellan flera lagrum och ta hänsyn till rättsliga definitioner och omständigheter. Lagboken har man stor användning av när man ska finna lagrum för sina bedömningar av situationer. Men det är minst lika viktigt att analysera parterna och deras förutsättningar och intentioner för att kunna göra en korrekt bedömning.

Juridiken kan bli tuff om man inte förbereder sig väl. Men om man satsar hårt på att bemästra dess grundliga principer så blir fastighetsmäklarkarriären betydligt enklare. Människor uppskattar och behöver känna en trygghet kring juridiska frågor i samband med försäljning eller köp av fastighet eller bostadsrätt.

Den tryggheten är man värd, särskilt när det gäller en av livets största affärer.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like