Mäklarprogrammet på LTU

Låt mig berätta lite om den fastighetsmäklarutbildning som ges på Luleå tekniska universitet. Till skillnad från många andra lärosäten så är den endast på 120.0 högskolepoäng, vilket innebär två års studier. Det finns de skolor som har en treårig fastighetsmäklarutbildning, men denna ger dig inte en större befogenhet, behörighet, eller möjlighet till att bli registrerad fastighetsmäklare.

LTU har anpassat programmet exakt till Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) utbildningskrav.

Examen

Man erhåller efter 120.0 högskolepoäng en ”Högskoleexamen med inriktning mot fastighetsförmedling”. (Engelska programnamnet är ”Higher Education Diploma Programme in Real Estate Brokerage”)

Innehåll och upplägg

Inledningsvis läser man kurser i byggnadsteknik, juridik och ekonomi för att få grundläggande teoretiska kunskaper. Sedan är det fördjupning i fastighetsrätt, skatterätt och värderingsteknik. Avslutningsvis kan man nöja sig åt mer praktiska kurser i fastighetsförmedling och försäljningteknik, vilket ofta lärs ut av en f.d. fastighetsmäklare. I dessa praktiska moment ska tidigare teoretiska baskunskaper användas för att självständigt kunna förmedla en fastighet.

För att sedan bli registrerad kräver FMI tio veckors praktik hos en registrerad mäklare, vilket man får ordna själv.

Är du behörig?

Utöver grundläggande behörighet ska du ha läst Engelska B, Matematik C (3b/3c) och Samhällskunskap A (1b/1a1+1a2). (Områdesbehörighet 4)

Obligatoriska kurser

Fastighetsförmedling 30.0 HP

 • (22.5) Fastighetsförmedling 1
 • (7.5) Fastighetsförmedling 2, inkl självständigt arbete

Juridik 37.5 HP

 • (7.5) Skatterätt
 • (15.0) Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare
 • (7.5) Speciell fastighetsrätt
 • (7.5) Fastighetsrätt för mäklare

Ekonomi 37.5 HP

 • (7.5) Försäljning och etik
 • (7.5) Marknadsföring, grundkurs
 • (7.5) Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling
 • (7.5) Inledande extern redovisning
 • (7.5) Modeller för intern styrning

Byggnads- och värderingsteknik 15.0 HP

 • (7.5) Byggnadsteknik
 • (7.5) Fastighetsvärdering

Var bör jag läsa?

Vilket universitet eller högskola du väljer är helt upp till dig. Det finns många alternativ om du inte är lika förtjust i snö, norrsken och friskluft som jag är.

Luleå är dock en riktigt fulländad studentstad med ett bra studentliv, vilket är en rekommenderad ingrediens i studietiden.

(Omslagsfoto: Lars Falkdalen Lindahl)

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like