Mäklarsamfundet

I fredags fick vi mäklarstudenter på LTU möjlighet att lyssna till en föreläsning av Mäklarsamfundet, den största branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare med nästan 90% av mäklarkåren som medlemmar. Föredraget hölls av Mäklarsamfundets kundombudsman Titti Öhrn och deras marknads- och studentansvarige Per-Anders Henrell.

Det var en mycket intressant inblick i mäklaryrket vi fick av dessa f.d. fastighetsmäklare. Många gånger om blev man påmind om den omfattande mångfald av arbetsuppgifter som ingår i yrket. Att arbeta som mäklare är inget vanligt säljarjobb. Förutom ren försäljningsteknik så bör en bra mäklare vara duktig inom områdena juridik och rätt, ekonomi, psykologi och sociologi samt även vara en riktigt kreativ problemlösare.

Alla förmedlingsuppdrag ser olika ut och ställer sina olika krav. De socialt utmanande uppdragen kan t.ex. handla om allt ifrån dödsbon med sorgsna närstående eller en försäljning p.g.a. ett förhållande som gått i kras. Ordval, tempo, planering och kommunikationsmetod ställs på styva linan och stor vikt läggs på de små detaljerna i ditt förmedlingsagerande.

Även med situationer av mindre dramatisk art så innebär varje förmedlingsuppdrag en stor press på din tillgänglighet. Mäklarsamfundet har undersökt vad kunderna anser vara den allra viktigaste mäklaregenskapen, vilket är just att mäklaren bör vara tillgänglig närsomhelst. För att inte vara fullkomligt överbelastad under tider med flera uppdrag samtidigt så är det särskilt viktigt med planering och god kommunikation. Du bör med andra ord kunna ge dina kunder tydlig information om när vissa moment ska vara avklarade och helst delge en tidsplan för hela förmedlingsuppdraget, från början till kontraktsskrivning.

Tydlighet och information är även det mycket uppskattat av både säljaren och köparen. Kunderna uppskattar god information om exempelvis avtal och kontrakt, objektet i fråga, finansiering och mycket mer därtill. Det har på senare år ställts högre krav på dokumentation i arbetet som mäklare, vilket må vara jobbigt och tidskrävande, men ändå nödvändigt och mycket praktiskt vid en eventuell tvist. I jobbet gör du bäst i att anteckna allt, vad köpare och säljare diskuterar muntligt och sådant som sägs under andra omständigheter som kan leda till delade meningar under eller efter affären. Om det dock blir en tvist mellan köpare och säljare så är det viktigt att understryka att fastighetsmäklaren ej får göra mer än att informera. Att agera och handla vore tjänstefel i och med avslutat förmedlingsuppdrag.

Det finns hur mycket som helst att säga om det här yrket, mer än jag själv kunnat ana. Mäklarsamfundets kundombudsman, Titti Öhrn, framhävde även det tråkiga faktum att många har en negativ bild av fastighetsmäklare. Om jag minns rätt är det cirka 60% i allmänhet som är negativt inställd till mäklartjänsten. Dock framkommer en helt annan bild när man frågar de som faktiskt har varit i kontakt med mäklare och köpt själva tjänsten, då är cirka 65% positivt inställda.

Så vad ”folk tycker i allmänhet” ska egentligen tas med en nypa, även om branschen har haft sina törnar genom åren så är fastighetsförmedlingen en uppskattad, trygg och tidsbesparande tjänst för både säljare och köpare. Mäklarsamfundet gör i varje fall ett utmärkt jobb för att se till så att branschen fortsätter utvecklas under organiserade former i framtiden. Både genom aktiv opinionsbildning och valfria utbildningar som erbjuds till fastighetsmäklare.

Jag gick med som aspirantmedlem vilket man kan göra om man går en utbildning till fastighetsmäklare. Man får tidningen Fastighetsmäklaren 6 ggr per år och möjlighet att engagera sig lite smått i organisationen. Det bästa med detta är branschinsikten och att i ett tidigt skede kunna ta del av hur det fungerar.

Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like