Historiska Hems stadsvandring i G:a Enskede

Våren kom tidigt till Stockholm i år, med tillägget av mycket sol och värme som nu på sistone blivit en slags tidig högsommar. Den 5:e maj arrangerade vi genom Historiska Hem en stadsvandring i Gamla Enskede som blev rekordbesökt. Uppskattningsvis ett femtiotal personer, varav många var boende i stadsdelen, gick med i ett upptäckartåg med två meriterade guider. Hans Antvik som är ordförande i Enskede-Årsta Hembygdsförening samt bebyggelseantikvarien Gustav ”Rävjägarn” Bergström.

Det är långtifrån första gången Historiska Hem arrangerar en stadsvandring. Men jag kan lugnt säga att vandringarna i Enskede har visat sig vara mest populära. Uppenbarligen finns ett stort intresse hos Enskedeborna att fördjupa sig i sina hemkvarter.

Denna stadsvandring pågick i cirka 1,5 timme och har i huvudsak utformats av Hans Antvik. Med ledning av Stadsmuseets byggnadsinventering av stadsdelen från år 1974 gick vi igenom en samling av de hustyper som finns i området samt olika landmärken.

Den s.k. Kyrkvillan mittemot bageriet är den första byggnaden som uppfördes i det som idag kallas G:a Enskede. En rad olika samhällsfunktioner var koncentrerade till den här delen av stadsdelen, viss verksamhet fanns också i det ståtliga Handelshuset mittemot Margaretaparken.

Hans Antvik har varit ordförande för Hembygdsföreningen i över tio år och har bidragit till mycket för vetskapen om Enskedes framkomst och kulturarv. Verksamheten består dels av att ta fram olika historiska och välproducerade faktaskrifter om området. De arrangerar också en och annan stadsvandring samt olika sammankomster med bildvisningar.

Gustav Bergström är bebyggelseantikvarie och jobbar främst för Historiska Hem i den meningen att han tar reda på arkiverad information om de hus och fastigheter som vi förmedlar. Han har ett stort kunnande och engagemang inom byggnadsvård och har i princip alltid en berättelse om specifika arkitekturstilar och arkitekter. Nästan 5,000 personer följer hans betraktelser på Facebook.

Gamla Enskede är som en godispåse med olika karameller från i huvudsak sekelskiftet och nationalromantiken. Vandringens deltagare blev varse om hur man bör ta hand om sitt hus sett till val av fönster och dörrar. Byggnadsvården har kommit mer och mer på sistone och vi mäklare ser också ett tydligt värde i välbevarade hus. Ursprungligt är vackert!

I ett kompendium som delades ut till deltagarna av denna stadsvandring fanns ett utdrag från Stadsmuseets inventering av stadsdelen. Du kan bläddra i den själv då den finns tillgänglig hos Stockholmskällan. Se om du hittar ditt hus och ta reda på vem arkitekten var och när det uppfördes.

Efterföljande tid i maj exploderade grönskan och så här i efterhand har månadens väder varit helt fantastiskt. I bild har vi Enskede skola som uppfördes 1915 och som har byggts till i olika omgångar.

Historiska Hems i särklass mest välbesökta stadsvandring hitintills. Det var så pass många bokningar att det räckte till att fylla upp en hel reprisvandring den 19 maj. Roligt att intresset är så stort för det lokala kulturarvet.

Radhusen vid Margaretavägen är idag uppskattade fastigheter för mindre familjer. Men när de byggdes var de så pass svåra att sälja att de istället hyrdes ut, men inte ens uthyrning var en enkel uppgift. Typhus I som de kallas var tänkta att finnas på fler håll i stadsdelen, men det blev inte fallet då stockholmarna ville ha ett fristående hus som omväxling till livet i stan.

Inte långt därifrån har vi vackra Enskede kyrka. Den invigdes 1915 mitt i rasande världskrig efter en tapper insamlingsinsats. Gustav upplyste vandringens deltagare om att kyrkan har en klart nationalromantisk stil och att byggnaden är särskilt påkostad med bl.a. skiffertak.

Vårens maffiga inträde gör sig påmint precis överallt i trädgårdsstaden. Man behöver inte åka in till Kungsträdgården för att få sig en dos av de japanska körsbärsblommorna. Enskede räcker lång väg!

Gustav Bergström riktar sällskapets fokus mot en välbevarad byggnads fönster och taksprång. Alla lärde sig nog minst en ny sak om arkitektur och byggnadsvård under vandringens fortlöpande.

En klassisk syn i det som tidigare hette Enskede Villastad. Upplevelsevärdet är väldigt stort i denna del av Enskede, promenaderna blir som en tidsresa till det tidiga 1900-talets etablering utanför stan.

Vandringen slutade till sist intill Margaretaparken. Det kan behöva förklaras att denna folkmassa till största delen är besökare av årets Vårmarknad vid Margaretavägen. Läs gärna min skildring av hur detta lokala initiativ brukar se ut.

[insert]

[/insert]

Tack för att ni följde med!

Det är verkligen roligt att få arrangera en stadsvandring genom Historiska Hem i Gamla Enskede, å att det blev så populärt att det blev ett nytt lyckat tillfälle den 19 maj. Enskedeborna är genuint intresserade och somliga erbjöd till och med att visa upp sitt eget hus efter vandringens slut. Nästa gång siktar vi in oss på någon annan stadsdel i Enskede, det finns mycket att berätta om.

[bullets style=”red”]

Du kanske också vill läsa:

[/bullets]

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like